Selskabsarrangement

Depositum ved endelig reservation

Når reservationen er endelig, betales et depositum. Beløbet vil blive fratrukket den endelige regning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling.

Ved helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan afbestilling/aflysning ske vederlagsfrit.

Website by Port80.biz