Bestilling af kurser og konferencer

Senest en uge før kurset/konference skal finde sted, skal der fremsendes en navneliste over mødedeltagere – samt ved overnatning, til fordeling af de bestilte antal værelser. Samtidig fremsendes program med angivelse af tidspunkter for ankomst- og afrejse samt spisepauser.

 

Afbestilling ved kurser og konferencer

Afbestilling af hele arrangementet kan rettidig ske skriftlig senest 6 uger før dettes afholdelse. Enhver form for reduktion i arrangementet på op til 35 % - herunder i antallet af mødedeltagere, tidsrum m.v. skal rettidigt ske skriftligt senest 3 uger, før arrangementet finder sted.

Ved afbestilling senere end 6 uger før arrangementet skulle finde sted, opkræves 65 % af de bestilte ydelser.

Ved reduktion på mere end 35 % i antallet af deltagere eller ved reduktion senere end 3 uger før kurset skal finde sted, kræves 65 % af prisen for de oprindelig bestilte ydelser.

Ved helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan afbestilling/aflysning ske vederlagsfrit.

Endelig antal skal foreligge senest 3 døgn før reservation. Bestilte værelser skal afbestilles senest 3 døgn før arrangementet. Der gives intet afslag i prisen. 

Website by Port80.biz